Våra Scoutledare

Scoutledarna är dels ”gamla scouter” som växt upp i scoutkåren och dels föräldrar eller andra intresserade som börjat senare. Vi är 4 -7 scoutledare på varje avdelning och har en kårstyrelse som sköter administrationen. Allt arbete utförs helt ideellt och utan lön.
Vi behöver även hjälp av föräldrar på möten, hajker och tävlingar och är tacksamma för alla insatser som ges. Speciellt till vårt engagemang på Lidingöloppet, som är vår största enskilda inkomst.