Båtar & sjöverksamhet

Sjöscouting är en viktig del av allt program som genomförs inom ramen för vår scoutverksamhet. Segling utgör en del av vårt program, men säsongen är kort och landscoutprogrammet är lika viktigt.
Lidingö-Bodals Sjöscoutkår har för närvarande 15 båtar: 8 optimistjollar, 3 trissjollar, 3 Avanti och en säkerhetsbåt Ockelbo B16. Båtarna ligger i Skärsätra båtklubb där vi också har våra avdelningsseglingar.
Som Bäverscout övar vi upp barnens vattenvana genom besök i simhall, då kan de snabbare komma i gång med seglingen på Spårarna. Som Spårare börjar man med båtkännedom, båtvett, hissa segel och annat nyttigt för att därefter kunna börja segla kårens minsta båtar och som Upptäckarscout blir det mer segling och de börjar segla med de mellanstora båtarna. På Äventyrarscouterna blir det mer segling med de större båtarna och någon seglingshajk. Utmanarscouterna är båtfogdar för de större båtarna och ansvarar för att de underhålls, sjösätts osv. Utmanar- och Roverscouter har också möjlighet att nyttja båtarna för egna arrangemang.