Om kåren

Bakgrund

Lidingö-Bodals Sjöscoutkår bildades 1962 och var från början en landkår men mycket har hänt sedan dess. Vi tillhör Roslagens Scoutdistrikt inom Scouterna. Scouterna har ungefär 100.000 medlemmar i Sverige.
Det finns 4 st aktiva scoutkårer på Lidingö, varav en tillhör Ekumenia (f.d. SMU, Svensk Missionsungdom). Dessutom bedrivs scoutverksamhet inom Kyrkans Ungdom.
Lidingö-Bodals Sjöscoutkår har idag ca 90 medlemmar i åldern 6-79 år. Vår verksamhet har vi i scoutlokalen på Gavelvägen 1 och i Skärsätra båtklubb där vi har vår sjöverksamhet.

Grenindelning (avdelningarna)

Inom scoutkåren är vi indelade i följande grenar:
Bäverscouter (Bäsc) i åldern för årskurs F-1,
Spårarscouter (Spsc) i åldern för årskurs 2-3,
Upptäckarscouter (Upsc) i åldern för årskurs 4-5,
Äventyrarscouter (Ävsc) i åldern för årskurs 6-8,
Utmanarscouter (Utsc) i åldern för årskurs 9 till årskurs 2 i gymnasiet.
Utöver ovanstående grenar har vi Roverscouter (vuxna).

Hajker och läger

Vi gör utflykter i form av tävlingar, övernattningar, hajker och läger. Regelbundet återkommande tävlingar är Vikingafejden för Lidingö-kårerna, Roslagens Dag för Roslagens Scoutdistrikt och Sjöscoutdagen för sjöscoutkårerna i Stockholmsregionen.
Som Bäverscout har vi en heldagsutflykt och/eller övernattning per termin. Som Spårar- och Upptäckarscout har man 2-4 helger per år med övernattning (i stuga) eller hajk (i tält). Äventyrarscouterna har 2-4 hajker, ibland med övernattning i vindskydd, eller i båtarna vid seglingshajker.
Varje sommar har vi läger. Kårens egna läger brukar vi ha i Stockholms skärgård. Vi bor i tält och lagar mat över öppen eld. Segling, natur, hantverk, spår och lekar finns på programmet i olika svårighetsgrader för de olika avdelningarna. Bäverscout försöker komma ut och hälsa på över dagen. Spårarscouter är på läger tre dagar, Upptäckar- och Äventyrarscouter en vecka. Utmanarscouter och ibland också Äventyrarscouter seglar de större båtarna till och från lägret.
Med oregelbundna mellanrum är det storläger för flera scoutkårer, hela distriktet eller förbundet. För Utmanarscouter finns det också möjlighet att åka på internationella scoutläger (Jamboree).