Kårstämma den 2:a oktober

Varje höst samlas alla medlemmar i scoutkåren som vill, både barn och vuxna, för att bestämma vilka som skall sitta i kårens styrelse, vad medlemsavgiften skall vara och andra viktiga saker. Detta kallas för Kårstämma. Om du har något förslag på något viktigt som du vill ändra på kan du skicka in det till styrelsen och så diskuterar vi och beslutar tillsammans om det på kårstämman. Det kallas för att ”motionera”. Man får inte bara ta upp saker spontant på stämman utan styrelsen och alla andra måste få tid att förbereda sig och fundera igenom ditt förslag. Sista dagen att skicka in idéer är 11:e september.

Mer information finner du i inbjudan.

 

Vi ses!