Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Vår största inkomstkälla är vårt engagemang på Lidingöloppet i slutet av september månad. Vi får även visst verksamhetsbidrag från Lidingö Kommun. Därtill har vi en medlemsavgift enligt följande (verksamhetsåret 2013/2014):
Första barnet 452 kr/termin
Andra barnet 302 kr/termin
Tredje barnet 128 kr/termin
Utmanarscouter och ledare 227 kr/termin
Stödjande medlem (Scouterna och kåren) 227 kr/termin
Stödjande medlem (endast kåren) 227 kr/termin

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.