Hajker & läger

Vi gör utflykter i form av tävlingar, övernattningar, hajker och läger. Regelbundet återkommande tävlingar är Vikingafejden för Lidingö-kårerna, Roslagens Dag för Roslagens Scoutdistrikt och Sjöscoutdagen för sjöscoutkårerna i Stockholmsregionen.
Som Bäverscout har vi en heldagsutflykt och/eller övernattning per termin. Som Spårar- och Upptäckarscout har man 2-4 helger per år med övernattning (i stuga) eller hajk (i tält). Äventyrarscouterna har 2-4 hajker, ibland med övernattning i vindskydd, eller i båtarna vid seglingshajker.
Varje sommar har vi läger. Kårens egna läger brukar vi ha i Stockholms skärgård. Vi bor i tält och lagar mat över öppen eld. Segling, natur, hantverk, spår och lekar finns på programmet i olika svårighetsgrader för de olika avdelningarna. Bäverscout försöker komma ut och hälsa på över dagen. Spårarscouter är på läger tre dagar, Upptäckar- och Äventyrarscouter en vecka. Utmanarscouter och ibland också Äventyrarscouter seglar de större båtarna till och från lägret.
Ibland är det storläger för flera scoutkårer, hela distriktet eller förbundet. För Utmanarscouter finns det också möjlighet att åka på internationella scoutläger (Jamboree).