Ledarutbildning Bas

Ledarutbildning Bas är utbildningen där du som fyllt 15 år får lära dig grunderna i och om scouting. Här går vi igenom hur vår organisation är uppbyggd och vad Scoutmetoden egentligen går ut på. Du lär dig första hjälpen och vad allemansrätten innebär. Du får också ta del av teorier och diskussioner kring ledarskap. Allt för att kunna bli en bättre och säkrare ledare på hemmaplan!

En del av utbildningen sker utomhus. Du övar friluftsteknik för att bli trygg i naturen. Du lär dig att elda och laga mat på stormkök. Du får många tips på hur du gör för att hålla dig själv och en grupp torr, varm, mätt och glad.

Mycket tid ägnas åt att diskutera och reflektera. Varför arbetar vi utifrån en metod? Vad är säker scouting? Vilka ledarstilar finns? Hur kan jag utvecklas i min ledarroll?

Flexibelt upplägg. Utbildningen är uppdelad i flera fristående delar. Vissa finns som korta webbkurser och kan gås hemifrån. Andra innebär hel- eller halvdagar, i en scoutlokal eller utomhus. Delarna behöver inte tas i någon särskild ordning. Du bestämmer själv vilken del du ska gå och när.

Ledarutbildning Bas är sammanlagt 9 timmar lång och består av 5 delar:

B1 Scoutprogrammet. Ger grunderna i scoutmetoden och grundläggande kunskaper om scoutprogrammet. 3 timmar.

B2 Scoutrörelsen. Ger grundläggande kunskap om scoutrörelsens organisation. 0,5 timmar.

B3 Ledarrollen. Ger grundläggande kunskap om scoutledarrollen. 2,5 timmar.

B4 Säkerhet och ansvar. Ger grundläggande kunskap om säker scouting och scoutledarens ansvar. 0,5 timmar.

B5 Friluftsliv i scouterna. Ger grundläggande friluftskunskap och personliga färdigheter i att bedriva scoutverksamhet utomhus. 2,5 timmar inkl måltid.