Dropbox

På kårens egen dropbox finner du mycket material som kan vara till nytta. För att ta del av innehållet behöver du dock en inbjudan från K.O.