Upptäckarna 10-11 år

I Scouterna gör du spännande upptäckter varje dag. Upptäckarscout blir man när man är tio år.

alder-upptackareUpptäckarscouterna lär sig ytterligare om natur och lägerliv, har fler hajker och tävlingar och lär sig segla med de mellanstora båtarna. En Upptäckaravdelning har 15-25 scouter indelade i 3-4 patruller.