Spårarna 8-9 år

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, och var beredd på äventyr redan från första dagen.

alder-spararePå Spårarscouterna lär man sig mer om naturen, de enklaste knoparna, att slå upp tält och laga mat på stormkök. Spårarscouterna får också den första kontakten med båtarna, lär sig båtkännedom, båtvett, sätta segel på en jolle och börjar lära sig segla. En Spårarsavdelning har 15-25 scouter indelade i 3-4 patruller.