Äventyrarna 12-14 år

I Scouterna är det äventyr från första dagen. Du blir Äventyrarscout när du blir tolv år. Många har varit med i Scouterna redan tidigare men det går såklart bra att börja som Äventyrare direkt.

alder-aventyrareÄventyrarscout är man i 3 år. Som Äventyrarscout blir arbetet i patrullen viktigare, patrulledare och vice patrulledare får uppgifter att genomföra tillsammans med övriga patrullmedlemmar. Ibland hålls möten hemma hos någon i patrullen. I Äventyrarscouterna börjar man med mer avancerat friluftsliv, övernattning i vindskydd, segling till och från läger m.m. Vår äventyraravdelning har just nu 12 aktiva scouter och 5 ledare, till hösten blir vi dubbelt så många. Scouterna är här indelade i patrullerna Bom, Skotråttorna och Fallet.